O nás

JUDr. Veronika Hudáková, PhD.

notárka


Študovala na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Rigoróznu skúšku absolvovala tiež na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2015. Po ukončení štúdia pôsobila ako notársky koncipient a neskôr po úspešnom zložení notárskej skúšky v roku 2016 ako notársky kandidát na notárskom úrade v Bratislave. Dňa 17.01.2022 bola vymenovaná za notárku do sídla v Galante v obvode Okresného súdu Galanta.

Mgr. Petra Pátrovičová

notárska koncipientka

Mgr. Kristína Boboňková

notárska koncipientka